توسط: مسئول سایت 09/04/1399

پایه یازدهم

فهرست ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط دبیران دبیرستان همدرسان

 

* مطابق بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش برای «تمامی» دروس رشته های ریاضی،تجربی و انسانی در پایه یازدهم توسط دبیران همدرسان ویدیو آموزشی تولید شده است و از طریق سامانه مدیریت یادگیری دبیرستان Lms.hamdarsan.ir در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

* علاوه بر ویدیوهای آموزش فوق، ویدیو آموزشی دروس زیر نیز در آرشیو دبیرستان موجود است و دانش آموزان می­توانند از واحد پشتیبانی تحصیلی دبیرستان دریافت نمایند.

 

 

ریاضی (رشته تجربی):

 • فصل 6
 • فصل 7

شیمی:

 • فصل 3

 

جامعه شناسی:

 • درس سیزده
 • درس چهارده
 • درس پانزده

 

علوم و فنون:

 • خودارزیابی درس هشتم
 • خودارزیابی درس نهم
 • درس یازدهم

 

دینی:

 • درس چهاردهم رشته انسانی (مرجعیت و ولایت فقیه)
 • درس شانزدهم رشته انسانی (عزت نفس) بخش اول
 • درس پانزدهم رشته علوم انسانی – بخش اول
 • درس پانزدهم رشته علوم انسانی – بخش دوم
 • درس پانزدهم رشته علوم انسانی – بخش سوم
 • درس پانزدهم رشته علوم انسانی – بخش چهارم
 • درس شانزدهم رشته انسانی (عزت نفس) بخش دوم
 • درس شانزدهم رشته انسانی (عزت نفس) بخش سوم
 • درس هفده رشته انسانی (زمینه های پیوند)
 • درس هجدهم رشته انسانی (پیوندهای مقدس)

 

عربی:

 • درس هفتم رشته ریاضی و تجربی
 • تمارین درس هفتم رشته ریاضی و تجربی
 • درس دوازدهم رشته ریاضی و تجربی
 • درس شش رشته انسانی
 • درس هفتم رشته انسانی

 

 

فارسی:

 • درس گنج حکمت
 • درس دوازدهم
 • درس سیزدهم
 • درس چهاردهم
 • شعرخوانی وطن
 • تمرین حمله حیدری
 • درس پانزدهم