محل وقوغ دبیرستان همدرسان
hamdarsan school image

مشهد | ملک آباد، سه راه خیام
به سمت میدان آزادی، پلاک ۳۰۵

کد پستی : ۹۵۶۳۴ - ۹۱۸۸۲

تلفن تماس : ۳۷۶۳۴۳۱۰ و ۹۱۰۱۰۳۶۰ ۰۵۱

معاون آموزشی : داخلی ۱
مشاور تحصیلی پایه دهم : داخلی ۲
مشاور تحصیلی پایه یازدهم : داخلی ۳
مشاور تحصیلی پایه دوازدهم : داخلی ۴
مدیریت : داخلی ۵

شماره همراه : ۰۹۰۳۹۷۸۱۲۴

instagram soroush whatsapp