محل وقوغ دبیرستان همدرسان
hamdarsan school image

مشهد | حاشیه بلوار ملک آباد، بین گویا و مرجان
جنب ایستگاه مترو آزادی، پلاک ۳۸۵/۳

کد پستی : ۱۴۹۹۳ - ۹۱۸۶۸

تلفن تماس : ۰۵۱۳۶۰۴۶۳۰۲ و ۰۹۰۳۹۷۸۱۲۴۰

معاون آموزشی : داخلی ۱
مشاور تحصیلی پایه دهم : داخلی ۲
مشاور تحصیلی پایه یازدهم : داخلی ۳
مشاور تحصیلی پایه دوازدهم : داخلی ۴
مدیریت : داخلی ۵

شماره همراه : ۰۹۰۳۹۷۸۱۲۴۰

instagram soroush whatsapp