توسط: مسئول سایت 16/01/1403

هفته بهداشت روان

 در هفته بهداشت روان، تست شخصیت‌شناسی و رغبت تحصیلی، برای شناخت و آشنایی بیشتر با دخترانمان گرفته شد.