توسط: مسئول سایت 16/01/1403

روز دانش‌آموز 1402

روز دانش‌آموز امسال در یک دورهمی دوستانه‌ در «کافه کتاب‌ ستاره‌ها» سپری شد، همراه با میثاق نامه‌ای  که روی میز عصرانه به امضاء  تک‌تک همدرسان رسید...

همیشه حسِ خوب کنار هم بودن فارغ از روزمرگی‌ها، حال همدرسان را خوب می‌کند.

امضای میثاق‌نامه از جمله برنامه‌های ویژه همدرسان در روز دانش‌آموز است.
هر سال متن میثاق‌نامه با نظرات همدرسان تغییر می‌یابد  و در روز دانش‌آموز، دختران همدرسان با یکدیگر عهد و پیمان  می‌بندند.