توسط: مسئول سایت 16/01/1403

انتخابات

انتخابات شورای دانش‌آموزی در دبیرستان با حضور پرشور و فعال دانش‌آموزان برگزار شد.

با اتمام فرصت تبلیغاتی که تعیین شده بود، دانش‌آموزان با حضور در پای صندوق رأی به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دادند.

 نتایج انتخابات شورای دانش‌آموزی 

نفر اول: فاطمه سادات رئیس‌‌الساداتی، پایه یازدهم (۵۲ رأی)
نفر دوم: مطهره شجاعی باغینی، پایه یازدهم (۵۱ رأی)
نفر سوم: زهرا حسین‌زاده معینی، پایه یازدهم (۴۴ رأی)
نفر چهارم: زهرا سندگل، پایه دهم (۳۷ رأی)
نفر پنجم: سیده صدیقه حسینی، پایه یازدهم (۳۱ رأی)

عضو علی البدل: زهرا دارچینی، پایه دهم (۲۷ رأی)
عضو علی البدل: زهرا خوش‌رو، پایه دوازدهم (۲۶ رأی)