# عنوان توضیحات پایه رشته درس لینک دانلود
1 هندسه3 دی‌ماه 98 (ریاضی) دوازدهم ریاضی هندسه3 (ریاضی) Download
2 ریاضی و آمار3 (انسانی) دوازدهم انسانی ریاضی و آمار3 (انسانی) Download
3 ریاضی3 دی ماه 98 (تجربی) دوازدهم تجربی ریاضی3 (تجربی) Download
4 ریاضیات گسسته دوازدهم دی ماه 98 (ریاضی) دوازدهم ریاضی ریاضیات گسسته (ریاضی) Download
5 جغرافیا2 دی ماه 98 (انسانی) یازدهم انسانی جغرافیا 2 (انسانی) Download
6 دین و زندگی2 دی ماه 98 (تجربی) یازدهم تجربی دین و زندگی 2 (تجربی) Download
7 دین و زندگی2 دی ماه 98 (انسانی) یازدهم انسانی دین و زندگی 2 (انسانی) Download
8 ریاضی نوبت اول دی ماه 98

طراح: خانم دکتر قانعی

دهم ریاضی, تجربی ریاضی Download
9 ریاضی نوبت اول دی ماه 98

طراح: خانم ترابی

دهم انسانی ریاضی Download
10 دینی دی‌ماه 98 - ریاضی و تجربی

طراح : سرکار خانم دلیري

دهم ریاضی, تجربی دینی Download