توسط: مسئول سایت 06/04/1399

دکتر الهه امیدوار طهرانی

سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی   (ازسال ١٣٧٨ تا کنون)

 • دانش‌آموخته‌ی دبیرستان استعدادهای درخشان (فرزانگان) مشهد
 • کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد ریاضی محض (گرایش آنالیز تابعی) از دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتری ریاضی محض (گرایش آنالیز تابعی) از دانشگاه فردوسی مشهد
 • نگارنده‌ی مقالات تخصصی در مجلات ISI و Scopus
 • بورسیه‌ی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (IPM)
 • منتخب کمیته‌ی استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دانشگاه‌های فردوسی، بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)، صنعتی سجاد و دولتی نیشابور
 • تدریس در دبیرستان‌های دوره دوم همدرسان، مطهر، مطهری، مشکوة و آینده‌سازان

 

سوابق علمی - اجرایی (ازسال ١٣٨٨ تا کنون)

 • عضو هیأت علمی گروه علوم پایه‌ی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)
 • مدیر پژوهشی دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)
 • معاون توسعه و پشتیبانی پردیس رضوان دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)
 • دبیر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)
 • مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست دفتر طرح و برنامه‌ی فرهنگی پردیس رضوان دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)
 • مسئول اخذ مجوز نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)
 • مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پارسه‌پرداز توس
 • مشاور معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 • نماینده‌ی مؤسس و مشاور طرح و برنامه‌ی مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه‌ی مطهر
 • مدیر دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه‌ی مطهر
 • مؤسس و مدیر دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه‌ی همدرسان