توسط: مسئول سایت 10/04/1399

بازدید مسولان گروه‌های آموزشی اداره کل

بازدید مسولان گروه‌های آموزشی اداره کل از آزمایشگاه و کلاس‌های درس دبیرستان همدرسان