توسط: مسئول سایت 29/05/1399

اولین شورای آموزشی

با توجه به شروع زود هنگام سال تحصیلی از 15 شهریور ماه و شرایط ویژه آموزش در سال تحصیلی آینده،اولین شورای آموزشی سال تحصیلی 1400_1399، زودتر از موعد مقرر هر ساله؛ روز سه شنبه 99/5/21 به مدت 3 ساعت برگزار گردید.

محتوای  بخش اول جلسه:
1_گزارش آموزش مجازی سال گذشته در دبیرستان همدرسان
2_معرفی سامانه های آموزش مجازی دبیرستان در سال آینده (سایت http://hamdarsan.ir/  و سامانه LMS دبیرستان)
3_معرفی مختصر شیوه های مختلف آموزش مجازی و بررسی نقاط قوت و ضعف آن‌ها
4_تأکید ویژه بر استفاده از روش ‌نوین آموزش معکوس با بکارگیری ویدئوهای تولید شده توسط دبیر
5_پیش بینی پاسخگو نبودن کلاس‌های آنلاین در سال آینده با توجه به استفاده همگانی از این فضاها و محدودیت ‌های بستر اینترنت
6_قرارداد با دبیران با ذکر ضابطه‌های معین و مشخص در بهره‌گیری از شیوه های متفاوت آموزش مجازی

✅بخش اول جلسه توسط خانم دکتر امیدوار، مدیر دبیرستان، تشریح و تبیین شد.

محتوای  بخش دوم جلسه:
1_آموزس نرم افزار ZD Screen Recorder به هدف تولید ویدئوی آموزشی با کیفیت
2_تشریح  بسته کمک‌های اولیه تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا که توسط گروهی از متخصصان فناوری آموزشی و یادگیری تهیه تنظیم شده است.

✅محتوای بخش دوم جلسه را سرکار خانم دکتر قانعی، دبیر ریاضی و پشتیبان تحصیلی دبیرستان، ارائه نمودند.