کسب رتبه 5 در بین مدارس غیر دولتی استان خراسان رضوی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی
توسط: مسئول سایت 11/06/1399

کسب رتبه 5 در بین مدارس غیر دولتی استان خراسان رضوی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

دبیرستان همدرسان در اولین سال تأسیس، موفق به کسب رتبه 5 استانی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی گردید.

این موفقیت را به «همدرسان» تبریک می‌گوییم.