توسط: مسئول سایت 26/06/1399

کسب رتبه 5

دبیرستان همدرسان در اولین سال تأسیس، موفق به کسب رتبه 5 در بین مدارس غیر دولتی استان خراسان رضوی  در امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی گردید.