توسط: مسئول سایت 10/09/1399

13 آبان، روز دانش آموز


امسال  مدیر دبیرستان همدرسان ، خانم دکتر امیدوار از راه دور به دانش آموزان این روز را تبریک میگوید.

enlightenedویدیو زیر را در اینستاگرام ببینید.

https://www.instagram.com/p/CIGCQoPHffS/

نظرات (0)