راهیابی تیم همدرسان به مرحله استانی چهاردهمین دوره لیگ پایا
توسط: مسئول سایت 01/03/1400

راهیابی تیم همدرسان به مرحله استانی چهاردهمین دوره لیگ پایا

تبریک به دانش‌آموزان راه یافته به مرحله استانی لیگ پایا در رشته ریاضی، پایه دهم:🌹

زینب هادیان👏
مریم سالمیان👏
زهرا کلاهی اهری👏
زهرا برادران روحانی👏

تبریک به دانش‌آموزان راه یافته به مرحله استانی لیگ پایا در رشته علوم تجربی، پایه دهم:🌹

مائده اصغری👏
عسل حکیمی👏
مبینا رضازاده خباز👏
ریحانه کوهی👏

تبریک به دانش‌آموزان راه یافته به مرحله استانی لیگ پایا در رشته علوم انسانی، پایه دهم:🌹

نوریه مشرف👏
فاطمه اشکیل👏
زینب رئیس الساداتی👏
عارفه اصغری👏
مهسا دلیر باغستانی👏

تبریک به دانش‌آموزان راه یافته به مرحله استانی لیگ پایا در رشته علوم انسانی، پایه یازدهم:🌹

فاطمه عطائی👏
هانیه خزعلی👏
غزل ناصری مقدم👏
مینا کلانتری👏
صفیه اشتیاقی👏