توسط: مسئول سایت 06/10/1400

تقدیر

به مناسبت هفته پژوهش، دانش‌آموزان پژوهشگر همدرسان از استاد راهنمای خود تقدیر و تشکر کردند.

 عسل حکیمی و نوریه مشرف دو پژوهشگر همدرسان که در "جشنواره علمی پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی" به مرحله دوم کشوری راه یافته‌اند، در آستانه هفته پژوهش
از زحمات و همراهی دلسوزانه سرکار خانم کدخدا (دبیر جغرافیا) قدردانی و تشکر کردند.
 

27 آذر 1400