درخشش هنرمندان و بلندهمتان همدرسان در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه ۴ آموزش و پرورش
توسط: مسئول سایت 16/03/1401

درخشش هنرمندان و بلندهمتان همدرسان در مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه ۴ آموزش و پرورش

 

 نفر اول:
صدف صفایی، یازدهم تجربی در رشته نقد شعر 

 نفر دوم:
زینب هادیان،یازدهم ریاضی در رشته پادکست 

نفر سوم:
 اسماء نصیری،دهم ریاضی در رشته خط نستعلیق 

اسماء جان!
زینب جان!
صدف جان!

خبر درخشیدن شما در مسابقه "فرهنگی و هنری" همدرسان را بسیار خوشحال کرد!

🔶 این موفقیت را به شما بلندهمتان تبریک می‌گوییم.🌷

 

اسفند 1400