توسط: مسئول سایت 14/12/1401

برنامه ویژه

از دیگر برنامه‌های دهه فجر  دعوت از آقای دکتر حمید حبشی بود. جناب آقای دکتر حبشی به عنوان روانشناس نوجوان، مسئله هویت یابی را در این سن بسیار مهم تلقی کرده و نشانه ضعف افراد در انقلاب و پس از آن را عدم شناسایی هویت عنوان نموده و این موضوع را به صورت گسترده تبیین نمودند.

26 بهمن 1401