توسط: مسئول سایت 03/10/1402

شورای دبیران

 اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی۱۴۰۳_۱۴۰۲، پیرامون موضوع اصلی «ارتقاء کیفیت»، برگزار شد.

 در این جلسه، سخنان مدیر دبیرستان، سرکار خانم دکتر امیدوار، شامل مباحث زیر بود:

 لزوم توجه به اسناد بالادستی و قوانین آموزش و پرورش در تدریس و ارزشیابی 
 اعلام نتایج ارزشیابی سوالات برگه‌های امتحانی نیمسال دوم دبیران همدرسان توسط سرگروه‌های آموزشی ناحیه چهار و بررسی شاخص‌های این ارزشیابی

 پس از صحبت‌های سرکار خانم امیدوار، دو کارگاه هم‌افزایی نیز، به عنوان راهنمای عملی در راستای «ارتقاء کیفیت»، برای دبیران محترم همدرسان برگزار شد:

 کارگاه  «طرح درس نویسی با توجه به اسناد بالادستی»
 توسط سرکار خانم دلیری  

 کارگاه روش تدریس 
 building thinking classroom
توسط سرکار خانم عابدی 

۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲