توسط: مسئول سایت 16/01/1403

همایش مدیران

همایش مدیران مدارس دولتی و غیردولتی ناحیه ۴ مشهد با حضور معاون پرورشی استان در ۱۹ مهر ماه با محوریت معرفی و هدف‌گذاری پنج فعالیت پرورشی معیار در سامانه نورینو برگزار شد. خانم دکتر امیدوار در این جلسه حضور داشتند.