توسط: مسئول سایت 06/04/1399

بازدید از بزرگترین کتابخانه عمومی کشور

 دختران همدرس این بار همراه هم شدند در بازدید از بزرگترین کتابخانه عمومی کشور!

نشست کتاب‌خوان با حضور  معاون فرهنگی کتابخانه مرکزی، بازدید از مخزن کتاب و تماشای بخش کتاب کودک از جمله فضاهای جدیدی بود که همدرسان تجربه کردند.

حسن ختام این برنامه بازدید از بخش کتابهای مرجع با حضور سرکار خانم افراشته (دبیر زبان انگلیسی) بود؛ ایشان ضمن معرفی انواع لغت‌نامه‌ها (دیکشنری‌ها)، نحوه استفاده از این کتب مرجع را برای دانش‌آموزان تشریح کردند.

️سه شنبه 19آذر

نظرات (0)