توسط: مسئول سایت 09/04/1399

پایه دهم

فهرست ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط دبیران دبیرستان همدرسان

 

* مطابق بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش برای «تمامی» دروس رشته های ریاضی، تجربی و انسانی در پایه دهم توسط دبیران همدرسان ویدیو آموزشی تولید شده است و از طریق سامانه مدیریت یادگیری دبیرستان Lms.hamdarsan.ir در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

* علاوه بر ویدیوهای آموزش فوق، ویدیو آموزشی دروس زیر نیز در آرشیو دبیرستان موجود است و دانش آموزان می­توانند از واحد پشتیبانی تحصیلی دبیرستان دریافت نمایند.

 

هندسه:

 • فصل3، درس دوم

 • فصل4

 

ریاضی (رشته ریاضی و تجربی):

 • فصل7

 

شیمی:

 • فصل 3

 

دینی:

 • درس دهم رشته ریاضی و تجربی و درس دوازدهم رشته انسانی _ بخش اول
 • درس سیزدهم (فضیلت آراستگی) بخش اول
 • درس سیزدهم (فضیلت آراستگی) بخش دوم
 • درس چهاردهم (زیبایی پوشیدگی)

 

 

اقتصاد:

 • بخش4، فصل دوم
 • بخش 5

 

جامعه شناسی:

 • درس دوازدهم
 • درس سیزدهم
 • درس پانزدهم
 • درس شانزدهم

 

علوم و فنون:

 • درس یازدهم
 • درس دوازدهم

 

فارسی:

 • درس هجدهم
 • کارگاه متن پژوهی درس عظمت نگه و تدریس درس روانخوانی
 • درس دوازدهم
 • درس گنج حکمت
 • شعرخوانی دلیران و مردان ایران زمین
 • درس چهاردهم